Visuell multiplikationstabell för helklass (5 uppsättningar)

Pris:
6 000 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
5 ex av följande:
  • Bildkort till tabellerna 3-9, 10 kort per tabell
  • Memory1 (för att träna kopplingen mellan bild och tal) för tabellerna 3-9
  • Bakgrundsbilder i A3-format till tabellerna 3-9
  • Frågekort till tabellerna 3-9, 10 kort per tabell
  • Memory2 (för att träna kopplingen mellan multiplikationstal och bild) för tabellerna 3-9
  • Lärarhandledning inklusive tips kring ledtrådar och historier
  • Tillgång till filmer kring hur materialet används (kopplat till lärarhandledningen)
  • Förpackning
  • Vid köp av klass-kit ingår även tillgång till vår app för iPhone/iPad