Mappia-METODEN

Mappia-metoden består av tre steg, som är baserade på¨forskning om hur hjärnan lär. 

Steg 1: Skapa koppling mellan abstrakt begrepp och bild
Bilder skapar naturligt fler kopplingar i hjärnan än abstrakta begrepp. Genom att koppla varje abstrakt begrepp till en förutbestämd bild underlättar vi för hjärnan (detta är en känd minnesteknik). Inom matematik är det effektivt att koppla varje tal till en bild, medan det i andra ämnen (t.ex. NO, SO och språk) finns andra abstrakta begrepp som kan kopplas till bilder.  

Steg 2: Skapa en visuell helhetsbild över kunskapsområdet
Förutom att lära in begreppen inom ett område behöver vi också förstå hur de olika begreppen hänger ihop. Detta är viktigt dels för att vi ska kunna använda det vi lär oss, men också för att hjärnan ska kunna relatera den nya kunskapen till befintlig kunskap. I alla Mappias produkter ingår en visuell helhetsbild där de olika begreppen (som lärs in i steg 1) placeras ut. För produkterna inom matematik är det bilderna som motsvarar talen som placeras ut, för andra ämnen är det andra typer av begrepp. Dessa typer av helhetsbilder utnyttjar hjärnans naturliga talang kring att skapa minnen kopplade till plats (även det en känd minnesteknik, som ofta kallas "loci"). 

Steg 3: Automatisera kunskapen
För att kunskap ska bli bestående räcker det inte att lära sig en gång, utan kunskapen behöver upprepas. Forskning visar att det spelar stor roll när och hur ofta man upprepar. Genom systematisk upprepning med optimala tidsintervall är det möjligt att lära sig saker för livet, utan onödig ansträngning. 


Du hittar fördjupad information om bakgrunden till Mappia-metoden under fliken Vetenskaplig grund.