Visuell tallinje 0-29

Den visuella tallinjen bygger på Mappias bildalfabet för tal (samma som används i 10-kompisarna och multiplikationstabellen), där varje tal mellan 0-29 motsvaras av en bild. Bilderna är uppdelade i olika teman för varje tiotal, vilket visualiseras på tallinjens tre tiotal. Tallinjen är ca 2,5 meter lång och kan vikas upp per 10-tal.
Materialet är ett enkelt och roligt sätt att börja bygga talförståelse. Tallinjen kan introduceras i förskolan eller i förskoleklass, för att bilda en brygga in till lågstadiet där man kan fortsätta med 10-kompisarna och senare multiplikationstabellen. 

Föreläsningar om mappia- metoden

Mappia erbjuder föreläsningar och anpassade utbildningar om Mappia-metoden och hur hjärnan lär. Under föreläsningen bygger vi upp en visuell helhetsbild över hur lärande går till i hjärnan, som vi kan relatera till olika situationer i undervisningen. Vi kommer även att ge exempel och konkreta tips på hur undervisningen kan utformas för att hjärnan ska ha så lätt som möjligt att ta till sig kunskap.     

Hör av dig på info@mappia.se om du är intresserad.

Visuella 10-kompisar

Även de visuella 10-kompisarna bygger på Mappias bildalfabet för tal. Sifforna 0-9 motsvaras av olika djur, och alla siffror som blir 10 tillsammans bildar djurpar som placeras ut på en helhetsbild. Genom att arbeta kreativt med att skapa historier och associationer underlättas lärandet. Materialet är enkelt och roligt att använda i helklass. Materialet blir en brygga till multiplikationstabellen som bygger på samma bilder och inlärningsmetod.
Produkten säljs som enstaka och klass-kit (10 uppsättningar) i vår butik. Titta gärna på filmen nedan för att se hur produkten används. För att få en snabb överblick över de tre stegen i Mappia-metoden rekommenderar vi att du även läser handledningen nedan.

Visuell multiplikationstabell

Steg 1 av 3 Koppla tal till bild

Steg 2 av 3 Koppla bild till plats

Steg 3 av 3 Lösa tal med bilder

Den visuella multiplikationstabellen använder Mappias bildalfabetet för tal, där alla tal motsvaras av en bild. Varje tabell har en egen helhetsbild som bildkorten placeras ut på. För att skapa många kopplingar i hjärnan, arbetar eleverna med att skapa egna associationer och
ledtrådar. Materialet är kreativt, enkelt och roligt, och möjliggör för fler att lära sig multiplikationstabellen. 
Filmerna visar hur metoden används (en film för varje steg i Mappia-metoden). För att få en snabb överblick över de tre stegen rekommenderar vi att du läser handledningen nedan. Det finns även ett ledtrådsdokument som ger förslag på ledtrådar till kopplingarna mellan tal och bild (steg 1) samt mellan bild och plats på helhetsbilden (steg 2). 
Produkten säljs i vår butik som klass-kit eller för enstaka elever samt som app för iPhone/iPad på Appstore (Mappia Multi). Vi rekommenderar att appen används om ett komplement till den fysiska produkten.
OBS! I lärarhandledningen och filmerna hänvisas till memory-spel som för tillfället är slutsålda - det går dock utmärkt att använda produkten utan dessa.