Att lära skråk med hjälp av bilder

Att lära sig ett nytt språk innebär alltid arbete. Vi behöver lära in och träna på en stor mängd ord, uttryck och grammatik. För att göra språkinlärning så enkel och rolig som möjligt så utgår vi från hur hjärnan naturligt lär.

Ett vanligt sätt att lära sig utantill är att upprepa ord för sig själv tills de verkligen sitter – man lär sig då genom ljudkopplingar. Detta är bra, men kan förstärkas genom användande av bilder. Särskilt för långa, abstrakta ord kan det vara svårt att minnas ordet bara genom att upprepa det några gånger. Vissa grupper, t.ex. dyslektiker, har ännu svårare att lära sig bara genom ljudkopplingar.  

Mappias metod för att lära språk innebär att vi använder bilder både för betydelsen av det nya ordet och för uttalet av det nya ordet. Bilderna för betydelsen ritar barnen själva. Det finns ingen svensk översätting, eftersom vi vill koppla direkt till begreppet och inte gå via svenskan. 

När det gäller uttalet så ingår färdiga ljudbilder för alla ljud i engelska. Det finns 44 språkljud (fonem) i engelska, och för vart och ett av dem har vi tagit fram en bild som motsvarar ljudet. Dessa bilder finns på små klistermärken, som gör det roligt och kreativt att arbeta med glosorna.