Sätt språkljuden i fokus!

Havsäventyret används i helklass från förskola till årskurs 3. Det kan också användas specialpedagogiskt med äldre elever som behöver nystart eller för elever i anpassad skola.

Läromedlets engagerande bilder och berättelser gör det möjligt att på ett lustfyllt sätt arbeta med språkljuden utan bokstäverna i förskola/f-klass. När eleverna är fonologiskt medvetna kopplas språkljuden ihop med bokstäverna.

Havsäventyret är utvecklat utifrån de styrkor och svagheter som forskningen visar på när det gäller elever med läs-och skrivsvårigheter.

Läromedlet består av en digital prenumeration och tryckt material. I den digitala prenumerationen ingår digitala spel (iOS och Android) och en webbportal med handledningar, konkreta lektionsupplägg och berättelser. Läs mer här eller i vår webbshop.

Aktuellt

Havsäventyret, så funkar det!

Havsäventyret, så funkar det!

Gratis digitalföreläsning om hur Havsäventyret fungerar. Datum 20 mars eller 29 maj kl 14.15. Anmälan till info@mappia.se

Föreläsning om tematiskt arbete

Föreläsning om tematiskt arbete

Gratis föreläsning med Flåra Lago från Ydreskolan om att arbeta tematiskt utifrån ljudfigurernas rim. 21 feb kl 14.15. Anmälan till info@mappia.se.

Kom igång med Matteberget

Kom igång med Matteberget

Gratis kurs om Matteberget med Anna Maria Eriksen, speciallärare och Helena Borges. 8/2 och 4/4 kl 15.00 via Zoom. Anmälan till info@mappia.se

Kom igång med Havsäventyret

Kom igång med Havsäventyret

Ny kurs för dig som vill komma igång med Havsäventyret! Introduktion 25/1 kl 14.15 och uppföljning 19/3 kl 14.15. Kursen är gratis via Zoom. Anmälan till info@mappia.se

Nu finns The Boat trip att beställa!

Nu finns The Boat trip att beställa!

Vårt helt nya läromedel för engelska finns att beställa i webbshopen eller via Läromedia. The Boat trip bygger vidare på Havsäventyret och kan användas från årskurs 1.

Ladda ner våra digitala spel

Ladda ner våra digitala spel

Våra digitala spel finns att ladda ner i App Store och Play Butik, prenumerationen beställs i webbshopen eller via Läromedia.

Läromedia

Läromedia

Våra läromedel finns att beställa via Läromedia.