Läromedel för inkludering!

Vi erbjuder läromedel som består av bilder, berättelser och en strukturerad metod för automatisering. Lärandet blir både roligt och tillgängligt för alla – inkludering i praktiken!

Våra läromedel för svenska, engelska och matematik kan användas i helklass från förskolan till årskurs 3. De kan även användas specialpedagogiskt för äldre elever som behöver en nystart och för elever i anpassad skola.

Havsäventyret och The Boat Trip är utvecklat i arvsfondsprojektet Plugga med bilder, läs mer här.

Engagerande bildvärldar

Engagerande bildvärldar

I varje läromedel skapas en bildvärld som synliggör kunskapsområdets viktiga och ibland dolda strukturer. Bilderna skapar en medveten förståelse och stödjer automatisering.

Minnen som fastnar

Minnen som fastnar

För att eleverna ska kunna behärska ett nytt kunskapsområde behöver kunskapen bli automatiserad. Våra läromedel har en tydlig metod för att bildsystemen ska bli en del av elevernas långtidsminne.

Gemenskap och inkludering

Gemenskap och inkludering

En viktig del av lärandet är att lära tillsammans i klassen bygga en gemensam begreppsvärld. Våra läromedel är designade utifrån elever med läs och skrivsvårigheter, men de fungerar för alla.

Förväntansfulla elever

Förväntansfulla elever

Läromedlens spännande bilder och berättelser skapar stort engagemang hos eleverna, vilket gör lärandet kreativt och lustfyllt.

 

 

Aktuellt

Vill du komma igång med Matteberget?

Vill du komma igång med Matteberget?

Delta på våra gratis digtiala kurser: 18 juni kl 15.00-16.30 eller 15 augusti kl 15.00-16.30. Amälan till info@mappia.se.

Du kan beställa Mappias digitala läromedel via Skolon

Du kan beställa Mappias digitala läromedel via Skolon

Introducera Bokstäverna i slutet F-klass

Introducera Bokstäverna i slutet F-klass

Arbetar du med Havsäventyret i förskoleklass och funderar på att introducera bokstäverna i slutet på terminen? Delta på vår gratis kurs i Bokstavsön onsdagen den 24 april kl 14.15-15.30 via Zoom. Anmälan till info@mappia.se

Havsäventyret, så funkar det!

Havsäventyret, så funkar det!

Gratis digitalföreläsning om hur Havsäventyret fungerar. Datum 20 mars eller 29 maj kl 14.15. Anmälan till info@mappia.se

Nu finns The Boat trip att beställa!

Nu finns The Boat trip att beställa!

Vårt helt nya läromedel för engelska finns att beställa i webbshopen eller via Läromedia. The Boat trip bygger vidare på Havsäventyret och kan användas från årskurs 1.

Ladda ner våra digitala spel

Ladda ner våra digitala spel

Våra digitala spel finns att ladda ner i App Store och Play Butik, prenumerationen beställs i webbshopen eller via Läromedia.

Läromedia

Läromedia

Våra läromedel finns att beställa via Läromedia.

 

Artiklar/Press