Ny väg till lärande!

Mappias läromedel har en unik metod som öppnar upp en ny väg till lärande. Med engagerande bilder, berättelser och minnestekniker förebyggs läs-, skriv- och räkne svårigheter. Lärandet blir både roligt och tillgängligt för alla – inkludering i praktiken!

Havsäventyret och The Boat Trip utgår från Phonics/ljudmetoden och ger en strukturerad träning mellan språkljud/fonem och bokstav/grafem.

Havsäventyret och The Boat Trip är utvecklat i arvsfondsprojektet Plugga med bilder, läs mer här.

 

 

Aktuellt

Vill du komma igång med Matteberget?

Vill du komma igång med Matteberget?

Delta på våra gratis digtiala kurser: 18 juni kl 15.00-16.30 eller 15 augusti kl 15.00-16.30. Amälan till info@mappia.se.

Kom igảng med Ljudens strand

Kom igảng med Ljudens strand

En kurs i två delar för dig som vill ha stöd att komma igång med Havsäventyrets del 1 Ljudens strand. Datum: Del 1 den 14 aug kl 14.15 -16.00 och del 2 den 9 okt kl 14.15- 16.00 via Zoom. Anmälan skickas till info@mappia.se

Kom igảng med The Boat Trip

Kurs Havsäventyrets del 2 Bokstavsön

En kurs i två delar för dig som vill fortsätta med Havsäventyrets del 2 Bokstavsön i åk 1 eller special-pedagogiskt. Datum: del 1 den 13 aug kl 14.15-15.30 och del 2 den 8 okt kl 14.15-15.30 via Zoom. Anmälan skickas till info@mappia.se

Kom igảng med The Boat Trip

Kom igảng med The Boat Trip

En kurs i två delar för dig som vill ha stöd att komma igång med The Boat Trip. Datum 3 sept kl 14.15-15.30 och del 2 den 12 nov kl 14.15-15.30. Anmälan skickas till info@mappia.se

Du kan beställa Mappias digitala läromedel via Skolon

Du kan beställa Mappias digitala läromedel via Skolon

Nu finns The Boat trip att beställa!

Nu finns The Boat trip att beställa!

Vårt helt nya läromedel för engelska finns att beställa i webbshopen eller via Läromedia. The Boat trip bygger vidare på Havsäventyret och kan användas från årskurs 1.

Ladda ner våra digitala spel

Ladda ner våra digitala spel

Våra digitala spel finns att ladda ner i App Store och Play Butik, prenumerationen beställs i webbshopen eller via Läromedia.

Läromedia

Läromedia

Våra läromedel finns att beställa via Läromedia.

 

 

Engagerande bildvärldar

Engagerande bildvärldar

I varje läromedel skapas en bildvärld som synliggör kunskapsområdets viktiga och ibland dolda strukturer. Bilderna skapar en medveten förståelse och stödjer automatisering.

Minnen som fastnar

Minnen som fastnar

För att eleverna ska kunna behärska ett nytt kunskapsområde behöver kunskapen bli automatiserad. Våra läromedel har en tydlig metod för att bildsystemen ska bli en del av elevernas långtidsminne.

Gemenskap och inkludering

Gemenskap och inkludering

En viktig del av lärandet är att lära tillsammans i klassen bygga en gemensam begreppsvärld. Våra läromedel är designade utifrån elever med läs och skrivsvårigheter, men de fungerar för alla.

Förväntansfulla elever

Förväntansfulla elever

Läromedlens spännande bilder och berättelser skapar stort engagemang hos eleverna, vilket gör lärandet kreativt och lustfyllt.

 

Artiklar/Press