Om oss

Mappia är ett förlag som utvecklar och säljer läromedel för att förebygga och stödja elever med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Idag finns tre läromedel, Havsäventyret för läs- och skrivinlärning, The Boat Trip för engelska och Matteberget för matematik.

Läromedlen Havsäventyret och The Boat Trip utvecklades i arvsfondsprojektet Plugga med bilder i samarbete med Mappia (maj 2019-juni 2023). Projektet finansierades av Allmänna arvsfonden och resultatet ägs av Dyslexiförbundet och Mappia. Läromedlen förvaltas och vidareutvecklas av Mappia från och med juni 2023. Läs mer om projektet Plugga med bilder på Dyslexiförbundets hemsida www.dyslexi.org.

Läromedlet Matteberget är framtaget av Mappia tillsammans med Lisa de Verdier. Matteberget började utvecklas 2014 och används i både helklass och specialpedagogiskt sedan 2016.

Grundare av Mappia:

  • Carina Söe Knudsen, läromedelsutvecklare och illustratör.
  • Helena Borges, läromedelsutvecklare, kursledare och VD.

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka mail till info@mappia.se

Du når oss på 070-6727780.

Carina Söe Knudsen

Carina Söe Knudsen

Helena Borges

Helena Borges

 

Artiklar/Press