Privacy Policy för Havsäventyret, The Boat Trip och Matteberget

Vad innebär GDPR för användandet av digitala läromedel i skolan?

Skolhuvudmannen är personuppgiftsansvarig och Mappia är huvudmannens personuppgiftsbiträde. Som personuppgiftsbiträde hanterar Mappia personuppgifter på huvudmannens uppdrag. Mappia skyddar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och de digitala läromedlen har en adekvat skyddsnivå enligt IMYs bedömning se Adekvat skyddsnivå (imy.se)

För att teckna ett PUB-avtal med Mappia skicka ett mejl till info@mappia.se.

Överblicka, hantera, radera personinformation

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt den överenskommelse vi gör i samband med beställning av en digital årsprenumeration/licens. För inloggningen hanteras; namn och mailadress.

Du kan enkelt överblicka vilka personuppgifter som finns i Mappias digitala läromedel under fliken ”Mina uppgifter”. Du kan själv radera användardata men kan också få hjälp av Mappia med detta.

För att minimera hanteringen av personuppgifter till eleverna är det viktigt att inte använda elevernas personuppgifter i användarnamnen (dessa skapas av skolan/läraren).

Mappia sparar personuppgifter så länge din prenumeration/licens är aktiv plus ett år efter dess avslut. Du kan alltid kontakta oss om du vill radera dina personuppgifter tidigare än detta.

Hur hanterar Mappia support?

Mappia hanterar alla supportärenden gällande de digitala läromedlen från Sverige och har ingen underleverantör. De digitala läromedlen utvecklas och förvaltas av svenska utvecklare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter på info@mappia.se