Referenser

Jag rekommenderar undervisning med Havsäventyret i helklass från första stund. På så sätt blir alla inkluderade.

Ann Björnsson Speciallärare Elemeskolan.

Dekoration

Efter att ha spelat Havsäventyret har Viktor blivit bättre på att avkoda och läsningen går snabbare. Han blir inte längre lika trött när han läser.

Vivianne Macdisi, förälder.

Dekoration

Alla mina elever uppskattar Havsäventyret och det fungerar lika bra oavsett om de har svårigheter eller inte.

Julia Humble Klasslärare Piggelinen.

Dekoration

Jag rekommenderar att börja med Havsäventyret i förskoleklass. Jag tror att det skulle hjälpa många elever att enbart börja med språkljuden och vänta med bokstäverna tills alla språkljuden är befästa.

Julia Humble, klasslärare Piggelinen.

Dekoration

Eleverna fullkomligt älskar ljudfigurerna och att spela spelet. Jag är helt fascinerad över hur enkelt de lär sig alla bokstavsljud och dessutom med en oerhörd glädje!

Hanna Karlsson Grundsärskolan Lerum

Dekoration

Genom att dagligen jobba med Havsäventyret har även de elever som haft svårt med bokstavsljuden greppat de flesta ljudfigurerna och lyckas bättre vid läsning.

Åsa Zätterqvist Ramstaskolan.

Dekoration

 

Eleverna längtar till nästa lektion!

- När vi använder ljudbilderna så inspirerar vi alla att vara med oavsett var eleverna befinner sig i sitt möte med skriftspråket. De är så intresserade av att lära känna de nya ljudfigurerna att de längtar till nästa lektion. Barnen tar även hem figurerna efter skolan. Ett barn bad om två uppsättningar ljudfigurskort, så att de fanns hos både mamma och pappa, säger Ann. Ann berättar vidare hur hon noterat att Havsäventyret gör det enklare för eleverna att minnas vad de har lärt sig.

- Hur jag än har presenterat bokstäver tidigare har flera av eleverna haft svårt att minnas dem. Med ljudfigurerna har det blivit lättare att komma ihåg. De hittar bokstaven lite snabbare i minnet, fortsätter Ann.

- Framför allt blir det lustfyllt och prestigelöst för barnen. De leker fram ljud och ord med hjälp av ljudfigurskorten och jag har aldrig tidigare sett en så sprudlande glädje över att få repetera. Att jobba med ljudbilderna är ett mer tillåtande sätt att skapa ord utifrån elevernas ordförråd. Det blir en härlig stämning i klassen och entusiasmen eleverna visar över att få repetera har jag aldrig tidigare sett, berättar Ann vidare. Havsäventyret gynnar alla elever så att de får en positiv läsinlärning. Ann ser även att materialet kan bygga broar mellan förskoleklassen och åk 1 både för elever och pedagoger.

- Jag rekommenderar undervisning med Plugga med bilder i helklass från första stund. På så sätt blir alla inkluderade i läsinlärningsarbetet. Till sist vill jag säga att mina elevers föräldrar är väldigt nöjda när de märker barnens engagemang och glädje, avslutar Ann.

Ann Björnsson, Speciallärare Elmeskolan, Älmhult. Text Fredrik Skolfman.

Elmeskolan

Barnen har blivit så nyfikna!

- Jag var intresserad av om fler elever skulle få hjälp att knäcka läskoden om vi använde Havsäventyret. Förut tragglade och stampade vi lite i olika metoder, så vi ville gärna prova något nytt. Barnen idag vill ju att det ska vara roligt och att de ska känna att det går framåt, säger Anna. Anna berättar att eleverna är nyfikna på ljudfigurerna och berättelserna, vilket gör att de vill gå vidare och lära sig mer. Därför ser de också fram emot nästa lektion.

- Det blir inte bara platta bokstäver att jobba med, utan nu har vi personligheter som man kan prata om. Det blev många spännande samtal och man pratade om bokstäver som om de vore personer och de betydde något för barnen. De startade mycket diskussioner om vem som var kompisar med vem, vad de olika figurerna tycker om osv, fortsätter Anna. Till höstterminen 2021 kommer Ängdala skolor att arbeta med Havsäventyret för alla femåringar, så att de får en bra grund att stå på.

- Motoriskt så är inte de små barnen redo för att sitta och skriva bokstäver vid en bänk. Här kan de stå, sitta eller ligga på golvet. Bilderna är så roliga och finurliga att barnen fastnar i det och vill jobba vidare. Vi kommer också använda Havsäventyret i mindre grupper för de lite äldre barnen, säger Anna. Anna vill gärna poängtera att det är viktigt att inte prata om hur bokstäverna låter i alfabetet eftersom det kan förvirra språksvaga elever. Detta är en kunskap som inte alla lärare fått med sig från sin utbildning. Det är viktigt att börja på rätt sätt - med språkljuden. Mitt råd till lärare är att bara köra! Havsäventyret är lätt att använda och vill man så går det utmärkt att komplettera med andra läroböcker, avslutar Anna.

Anna Aspenlund, Biträdande rektor och Specialpedagog, Ängdalaskolor, Höllviken.Text: Fredrik Skolfman.

Ängdalaskolor

Artiklar/Press