Föreläsningar och kurser

Här finner du inspiration- och instruktionsfilmer för Matteberget.

 

Föreläsning om Matteberget

 

Hur hjärnan lär

 

Visuell multiplikationstabell

 

Mappia's Visual Multiplication Tables

 

Följ med Mappia in i klassrummet

 

Arbeta kreativt med berättelser

 

Arbeta med den visuella multiplikationstabellen i helklass

 

Visuella 10-kompisar (Handledning)

 

Visuell multiplikationstabell steg 1 (Handledning)

 

Visuell multiplikationstabell steg 2 (Handledning)

 

Visuell multiplikationstabell steg 3 (Handledning)