Så funkar Matteberget

Matteberget är ett läromedel för matematik som bygger på ett bildsystem där alla tal från 0-100 fått en egen bild. Det finns ett tema per tiotal, som att 0-9 har djur och att 10-19 har frukt och så vidare. Bilderna används för att visualisera och automatisera viktiga strukturer inom matematiken som tallinje, 10-kompisar och multiplikationstabellen. Mattebergets läromedel bygger på följande steg.

 

 

Matteberget

Mattebergets tre steg

1

Koppla tal till bild

Bilder skapar naturligt fler kopplingar i hjärnan än abstrakta begrepp som t ex siffror och tal. Genom att koppla varje abstrakt begrepp till en bild blir lärandet både tillgängligare, enklare och roligare. I Matteberget kopplas varje tal till en bild på samma sätt som att varje språkljud har en bild i Havsäventyret.

Matteberget

2

Koppla bild till plats

Att vi minns platser lätt och enkelt beror på att vi har platsceller i våra hjärnor. Detta för att vi ska minnas viktiga platser för vår överlevnad som t ex var mat och vatten finns. I Matteberget kopplar eleverna bilderna (på tal) till olika platser på en helhetsbild. Det finns olika helhetsbilder beroende på om de ska lära sig tallinje, 10-kompisar eller multiplikationstabellen. I Havsäventyret finns liknande helhetsbilder med platser som Alfabetsön där eleverna lär sig alfabetet och Vokalöarna där eleverna lär sig hård- och mjukgörande vokaler.

Matteberget

3

Lösa uppgifter med bilder

Syftet med Matteberget är att eleverna ska kunna lösa ett antal olika tal automatiserat. När eleverna har automatiserat både kopplingen mellan bild - tal och bild - plats på helhetsbilden kan de lösa matematikuppgifter som vad 1+9=10 (10-kompisarna) och att 3x9=27 (visuell multiplikationstabell). De lär sig också vilka tal som kommer före och efter varandra (visuell tallinje). Detta fungerar på liknande sätt som i Havsäventyret där eleverna i stället använder bilderna till att avkoda text och att lösa hur ord uttalas och stavas.

Matteberget

 

Läromedlets olika delar

4

Mappias bildsystem för talen 0-100

Varje tal från 0-100 har fått en egen bild. I bilden finns ledtrådar till talet. Varje tiotal har ett eget tema, 0-9 är djur, 10-19 är frukter osv. Mappias bildsystem används i den visuella tallinjen, de visuella 10-kompisarna och den visuella multiplikationstabellen. Bildsystemet finns samlat på en tryckt plansch i formatet 72x 51 cm och i appen Mappia Codes (för IOS).

Matteberget

6

Visuella 10-kompisarna

De visuella 10-kompisarna bygger på Mappias bildsystem för tal. Siffrorna 0-9 motsvaras av olika djur. Alla siffror som blir tio tillsammans bildar djurpar som placeras ut på en helhetsbild. Eleverna bygger en automatiserad kunskap om vilka siffror som blir talet tio tillsammans. Genom att arbeta kreativt med att skapa historier och associationer underlättas lärandet. Materialet är enkelt och roligt att använda i helklass från förskola till åk f-3.

Matteberget

5

Visuell tallinje 0-29

Den visuella tallinjen bygger på Mappias bildsystem för tal. Här används bilderna till talen 0-29. Bilderna är uppdelade i olika teman för varje tiotal, vilket visualiseras på tallinjens tre tiotal. Tallinjen är ca 2,5 meter lång och har en del per 10-tal som kan sättas upp på väggen. Läromedlet är ett enkelt och roligt sätt att börja bygga talförståelse. Tallinjen kan introduceras i förskola och förskoleklass. Därefter kan eleverna fortsätta med 10-kompisarna och senare multiplikationstabellen.

Matteberget

7

Visuell multiplikationstabell

Att automatisera multiplikationstabellen är ofta tidskrävande, och för en del elever kan det upplevas som omöjligt. Genom att arbeta med Matteberget blir lärandet tillgängligt och roligare för alla.

Den visuella multiplikationstabellen bygger på Mappias bildsystem för tal, där alla tal motsvaras av en bild. Varje tabell har en egen helhetsbild som bildkorten placeras ut på. För att skapa många kopplingar i hjärnan, arbetar eleverna med att skapa många associationer och ledtrådar. Eleverna bygger en automatiserad kunskap som hjälper dem att lösa multiplikationstal. Materialet är kreativt, enkelt och roligt, och möjliggör för fler att lära sig multiplikationstabellen.

 

Matteberget