Föreläsningar och kurser

Här finner du inspelningar från föreläsningar och kurser.

 

Kurs The Boat trip - del 1 The Journey

 

Kurs The Boat Trip - del 2 The Harbour