Så funkar det

The Boat Trip bygger precis som Havsäventyret på en berättelse. Ljudfigurerna från Havsäventyret hittar en flaskpost med en inbjudan till de engelska öarna. Inför resan behöver ljudfigurerna lära sig glosor. Till sin hjälp har de både bilder och inspelade ljud på brittisk engelska. När de anländer till The English Islands får de lära känna nya ljudfigurer, både konsonant- och vokalljud. Därefter kopplas ljudfigurerna till bokstäverna på samma sätt som på Havsäventyrets Bokstavsön.

Fokus i The Boat Trip är att eleverna ska vara aktiva, börja prata engelska och bygga ett språkligt självförtroende.

 

 

The Boat Trip

The Journey

1

De bekanta ljudfigurerna

Den första delen heter The Journey. Det är endast de ljudfigurer som återfinns i det engelska språket som får följa med på resan. Ljudfigurerna förbereder sig inför resan genom att bygga ett ordförråd på engelska. Vasen Vera lär sig glosorna; vest, vote, veil, van and vas.

The Boat Trip

2

Glosbilder med QR-koder

Till glosorna finns både en bild och en mening. I arbetsböckerna finns QR-koder där eleverna kan lyssna på glosor och meningar på brittisk engelska och färglägga glosbilderna. Eleverna börjar med stöd av glosbilderna prata engelska i små steg.

The Boat Trip

3

Digitalt spel

Till The Boat Trip finns ett spel ( app för iOS och Android). Här kan eleverna fokusera på att lyssna och befästa betydelsen av glosbilderna. De får också träna upp sin förmåga att särskilja språkljud i början och i slutet av ord.

The Boat Trip

 

The Harbour

4

De nya ljudfigurerna

I den andra delen anländer ljudfigurerna till The Harbor på The English Islands. Där får eleverna bekanta sig med sju nya ljudfigurer. De får lära känna deras unika karaktärer och öva sig på hur de uttalas. Eleverna lär sig glosor som innehåller de nya språkljuden. Även här finns en arbetsbok med med glosor och meningar som eleverna lyssnar på. Precis som i Havsäventyret får eleverna ett ljudfigurkort till varje ny ljudfigur.

The Boat Trip

5

Särskilja de nya språkljuden

Nya språkljud kan vara svåra att särskilja och uttala. Det är därför vi ofta pratar med brytning. I The Harbour får eleverna träna på att hitta de nya språkljudens särskiljande egenskaper. För att stödja eleverna att särskilja och uttala de nya språkljuden får eleverna jämföra det nya språkljudet med det som är liknande på svenska. Till exempel lyssna på skillnaden mellan uttalet av solen Sivs och Miss Zombies språkljud.

The Boat Trip

 

The Islands of Vowels

6

Ljudfigurerna som är vokaler

I den tredje delen får eleverna lära känna ytterligare sex nya ljudfigurer, de som är vokaler. Vokaler finns ofta i mitten av ord, så eleverna tränar på att identifiera ljudfigurerna inuti de glosor som de lärt sig i de tidigare delarna av The Boat Trip. I denna del är fokus på de vokaler som är kopplade till bokstäverna AOU EI på samma sätt som de svenska vokalerna.

The Boat Trip

7

Ljudfigurernas superkrafter

Precis som i Havsäventyret har de ljudfigurer som är vokaler också superkrafter. Här får eleverna lära sig att särskilja ljudfigur och superkraft i mitten av glosor.

The Boat Trip

8

Ytterligare en vokalö

Det finns ytterligare ca 10 vokalljud i det engelska språket. De kommer bo på en helt egen liten ö bakom de hårda och mjuka vokalöarna. Dessa nya ljudfigurer är ännu inte skapade, så The Boat Trip kommer fortsätta.

The Boat Trip

 

The Island of Letters

9

Alfabetets ordning

I den fjärde delen, The Island of Letters blir det spännande! Här får ljudfigurerna flytta in i husen till bokstäverna och då kommer eleverna få upptäcka att det både finns likheter och skillnader mellan det svenska och engelska alfabetet. Alla bokstavshusen finns på ön men det saknas några bokstäver i Skogstältet, nämligen Å, Ä, Ö.

The Boat Trip

10

Språkljud kopplas till bokstäver

Precis som i Havsäventyret finns ledtrådar till bokstäver i många av de nya ljudfigurerna. Ledtrådarna i ljudfigurerna gör det lättare att minnas vilka bokstäver som är kopplade till ljudfigurerna. De flesta ljudfigurerna från Havsäventyret behåller sina bokstäver. Undantaget är jaken Jan som i det engelska alfabetet är kopplad till bokstaven Y i stället för J.

The Boat Trip

11

Ljudfigurer utanför alfabetet

I husbåten flyttar ytterligare en ljudfigur in, Mr Beige. Det finns också en helt ny pir med två hus på. Där bor ljudfigurer som har en fast stavning. Mr Chili stavas alltid med bokstäverna c och h.

The Boat Trip